Wartości

Jesteśmy niezależnymi rzeczoznawcami, dzięki czemu nasze ustalenia i rekomendacje są obiektywne i bezstronne. Mając praktykę w likwidacji szkód w ramach struktur towarzystw ubezpieczeniowych oraz szerokie doświadczenie w biznesie, w ramach procesu likwidacji prowadzimy ustalenia i optymalizujemy jego efektywność.

Naszą główną wartością jest aktywny udział w realizacji celów biznesowych naszych Partnerów. Celami mogą być zarówno wyniki  finansowe, jak również parametry jakościowe w postaci satysfakcji klientów z realizowanych przez nas, w imieniu naszych Partnerów, procesów.

Nasze raporty sporządzane są według standardów akceptowanych zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. W miarę potrzeb przedstawiamy je w językach: polskim i angielskim. Raporty zawierają nie tylko potwierdzenie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego i ustalenie rozmiaru finansowego szkody, ale też wybrane ustalenia prawne oraz informacje przydatne w konstruowaniu rachunków ubezpieczeniowych i prewencji, a także mogą być udostępnianie stronom dla uzasadnienia decyzji oraz jako dowody w postępowaniach regresowych.

Każdorazowo przedstawiamy i uzgadniamy oczekiwany koszt naszych działań przed przystąpieniem do ich realizacji.