Kariera

Aktualnie poszukujemy:

 

 

LIKWIDATORA SZKÓD MAJĄTKOWYCH
SPECJALIZACJA WYCENA SZKÓD BUDOWLANYCH

miejsce pracy: Warszawa lub Przedstawiciel Regionalny

Do zadań tej osoby będzie należało prowadzenie procesów technicznej likwidacji szkód majątkowych, w tym zwłaszcza realizacja następujących  czynności:

 • •podejmowanie kontaktu z klientami,
 • •dokonywanie oględzin miejsca szkody,
 • •sporządzanie protokołu z oględzin,
 • •wycena zakresu szkody,
 • •sporządzanie raportów szkodowych.

Wymagania:

 • •wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe,
 • •uprawnienia budowlane,
 • •znajomość rynku ubezpieczeniowego, w tym umiejętność interpretacji zapisów OWU,
 • •kosztorysowanie NORMA,
 • •dyspozycyjność,
 • •komunikatywność,
 • •prawo jazdy kategorii B,
 • •gotowość do wyjazdów i wykorzystywania prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Oferujemy:

 • •ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • •możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jtt.waw.pl

Prosimy o dopisanie do składanych dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

.

 

LIKWIDATORA SZKÓD MAJĄTKOWYCH
SPECJALIZACJA WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

miejsce pracy: Warszawa lub Przedstawiciel Regionalny

Do zadań tej osoby będzie należało prowadzenie procesów technicznej likwidacji szkód majątkowych, w tym zwłaszcza realizacja następujących  czynności:

 • •podejmowanie kontaktu z klientami,
 • •dokonywanie oględzin miejsca szkody,
 • •sporządzanie protokołu z oględzin,
 • •wycena zakresu szkody,
 • •sporządzanie raportów szkodowych.

Wymagania:

 • •wykształcenie wyższe techniczne - kierunki związane z budową maszyn i urządzeń,
 • •praktyczne doświadczenie i znajomość budowy, napraw oraz serwisowania maszyn i urządzeń  (kotły, wentylacja, sprężarki, maszyny budowlane, mechanika),
 • •uprawnienia rzeczoznawcze,
 • •znajomość rynku ubezpieczeniowego, w tym umiejętność interpretacji zapisów OWU,
 • •dyspozycyjność,
 • •komunikatywność
 • •prawo jazdy kategorii B,
 • •gotowość do wyjazdów i wykorzystywania prywatnego pojazdu do celów służbowych.

Oferujemy:

 • •ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • •możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jtt.waw.pl

Prosimy o dopisanie do składanych dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

 

LIKWIDATORA SZKÓD MAJĄTKOWYCH
SPECJALIZACJA RACHUNKOWOŚĆ

miejsce pracy: Warszawa

Do zadań tej osoby będzie należało prowadzenie procesów technicznej likwidacji szkód majątkowych, w tym zwłaszcza realizacja następujących czynności:

 • •podejmowanie kontaktu z klientam,
 • •sporządzanie protokołu z oględzin,
 • •wycena szkody, w tym gromadzenie i analiza dokumentacji księgowo-finansowej,
 • •sporządzanie raportów szkodowych.

Wymagania:

 • •wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • •znajomość rynku ubezpieczeniowego, w tym umiejętność interpretacji zapisów OWU,
 • •dyspozycyjność,
 • •gotowość do częstych wyjazdów i wykorzystywania prywatnego pojazdu do celów służbowych,
 • •prawo jazdy kategorii B,
 • •uprawnienia biegłego rewidenta będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • •ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • •możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jtt.waw.pl

Prosimy o dopisanie do składanych dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


LIKWIDATORA SZKÓD
SPECJALIZACJA ELEKTRYKA I ENERGETYKA

miejsce pracy: Warszawa lub Przedstawiciel Regionalny

Do zadań tej osoby będzie należało prowadzenie procesów technicznej likwidacji szkód majątkowych, w tym zwłaszcza realizacja następujących czynności:

 • •podejmowanie kontaktu z klientami,
 • •dokonywanie oględzin miejsca szkody,
 • •sporządzanie protokołu z oględzin,
 • •wycena zakresu szkod,
 • •sporządzanie raportów szkodowych.

Wymagania:

 • •wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe,
 • •znajomość rynku ubezpieczeniowego, w tym umiejętność interpretacji zapisów OWU,
 • •dyspozycyjność,
 • •komunikatywność,
 • •prawo jazdy kategorii B,
 • •gotowość do częstych wyjazdów i wykorzystywania prywatnego pojazdu do celów służbowych,
 • •świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji i dozoru, grupa I bez ograniczenia napięcia,
 • •znajomość zabezpieczeń elektroenergetycznych,
 • •doświadczenie przy eksploatacji rozdzielni, transformatorów oraz linii energetycznych,
 • •obsługa komputera, programy kosztorysowe: NORMA.

Oferujemy:

 • •ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • •możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jtt.waw.pl

Prosimy o dopisanie do składanych dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”